Kisi ka dil mat todo

Kisi ka dil mat todo,
dil sirf ek hota hai,
unki haddiyan todo,
woh 206 hoti hai...