Mushkil rahein bhi aasan ho jati hai

Mushkil rahein bhi aasan ho jati hai ,
Har rah par pehchaan ho jati hai,
Jo log mushkura ke karte hai saamna

Kismet unki gulaam ho jati hai….