Rab kehta hai

Rab kehta hai,

kisi ko takleef de kar,

mujhse apni khushi ki dua mat karna,

lekin agar kisi ko ek pal ki khushi dete ho toh,

apni takleef ki fikr mat karna...