Kitna accha hota yadi mein book hoti aur har samay


Kitna accha hota yadi mein book hoti aur har samay,

tumhari ankhon ke samne hoti,


Kinta accha hota ki tum calander hoti,

Taki mein har saal badal liya karta….