Arj kiya hai,

Arj kiya hai,

Ruthi hai woh is tarah jaise main,

Use sach mein mana lunga....

Itna waqt kaun zaya kare,

Itne mein main dusri pata lunga !!